Náučným chodníkom Zádielska tiesňava - Slovenský kras

Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice - okolie, Zádiel

GPS: N48°36'53'' E20°49'58''

Zádiel - Zádielska dolina-horáreň - Na Skale - Zádiel (3 1/4 hod)

Pohorie: Slovenský kras (NP Slovenský kras)
Región: Košický

Východiskový bod: Zádiel, zastávka SAD, parkovisko, okres Košice-okolie.
Cieľový bod: Zádiel, zastávka SAD, parkovisko, okres Košice-okolie.

Časový rozvrh: Zádiel - Zádielska dolina-horáreň 1 hod. - Na Skale 1/2 hod. - Zádiel 1 3/4 hod. 
Mapa: Slovenský kras - Domica, mierka 1:50 000 (list 139), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Náučný chodník, ktorý tvorí ucelený okruh, oboznamuje s charakteristickými prírodnými danosťami východnej časti Slovenského krasu. Na trase je osem zastávok s informačnými panelmi Zádielska tiesňava, Geomorfológia, Rastlinstvo, Živočíšstvo, Hospodárske využitie planín, Zádiel v praveku, Škrapy a Lesné spoločenstvá. Stredne náročná trasa prechádza národnou prírodnou rezerváciou Zádielska tiesňava, ktorá sa rozprestiera na ploche 215 ha. K najväčším zaujímavostiam chodníka patrí kaňon Zádielskej tiesňavy, ktorý vznikol zarezávaním Blatnického potoka do Zádielskej planiny. Chodník s historickým, prírodovedným a ochranárskym zameraním otvorili v roku 1977 a zrekonštruovali v roku 1992. Namáhavý je najmä výstup na okraj Zádielskej planiny a strmý zostup do Zádiela.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama