Náučným chodníkom Sitno - Štiavnické vrchy

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°24'8'' E18°51'22''

Počúvadlianske jazero - Tatárska lúka - Sitno - hrad Sitno -  Vlčia jama - Tatárska lúka - Počúvadlianske jazero (2 1/2 hod)

Pohorie: Štiavnické vrchy
Región: Pohronský

Východiskový bod: Počúvadlianske jazero, zastávka SAD, parkovisko, okres Banská Štiavnica.
Cieľový bod: Počúvadlianske jazero, zastávka SAD, parkovisko, okres Banská Štiavnica.

Časový rozvrh: Počúvadlianske jazero - Tatárska lúka 3/4 hod. - Sitno 1/4 hod. - hrad Sitno 1/4 hod.  - Vlčia jama 1/4 hod. - Tatárska lúka 1/2 hod. - Počúvadlianske jazero 1/2 hod.  
Mapa: Štiavnické vrchy, mierka 1:50 000 (list 138), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Náučný chodník je čiastočným variantom zeleno značkovaného turistického chodníka vychádzajúceho od Počúvadlianskeho jazera. Začína sa na Tatárskej lúke a oboznamuje s prírodnými a kultúrno-historickými zaujímavosťami a ochranou prírody Sitna a jeho okolia. Na trase je 13 zastávok s informačnými panelmi. Nenáročná trasa je vhodná aj pre deti a starších ľudí. Chodník s prírodovedným a kultúrno-historickým zameraním otvorili v roku 1987. Trasa je orientačne bezproblémová.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama