Náučným chodníkom Domica a okolie - Slovenský kras

GPS: N48°28'19'' E20°29'7''

Domica-Aggtelek - Domica - Čertova diera - Domica (1 1/4 hod)

Pohorie: Slovenský kras (NP Slovenský kras)
Región: Gemerský

Východiskový bod: Hraničný priechod Domica-Aggtelek, zastávka SAD, parkovisko, okres Rožňava.
Cieľový bod: Domica, zastávka SAD, parkovisko, okres Rožňava.

Časový rozvrh: Domica-Aggtelek - Domica 1/2 hod. - Čertova diera 1/2 hod. - Domica 1/4 hod.
Mapa: Slovenský kras - Domica, mierka 1:50 000 (list 139), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Krátky náučný chodník nadväzuje na podobný chodník vedúci v Aggteleku na území Maďarska. Na trase je päť zastávok s informačnými panelmi na témy Chránená krajinná oblasť Slovenský kras, Jaskyňa Domica, Fauna a flóra, Geológia a geomorfológia a Poľnohospodárstvo. Nenáročný výlet prechádza národnou prírodnou rezerváciou Domické škrapy, ktorá sa rozprestiera na ploche 24 ha. K najväčším zaujímavostiam blízkeho okolia patria viaceré škrapy, krasové jamy, priepasti a jaskyne.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama