Národný výstup na Kriváň

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, Vysoké Tatry

GPS: N49°9'45'' E19°59'60''

Miesto konania: Vysoké Tatry

Termín konania: 16.8.2019 - 18.8.2019

Typ podujatia: športové podujatie, podujatie pre mladých, TIP

Tradičný výstup na svetoznámy vrchol našich veľhôr sa koná na počesť národovcov okolo Ľudovíta Štúra, ktorí sa na Tatranský Kriváň vydali najprv v apríli 1841, aby sa naň opäť slávnostne vrátili 16. augusta toho istého roka.

Prvá písomná zmienka o výstupe na Kriváň je z roku 1772, kedy na jeho vrchol vystúpil evanjelický kňaz Jonáš Andrej Cibersa. Od roku 1968 sa na národný symbol Slovenska pravidelne vždy v auguste koná výstup pripomínajúci prvú vychádzku štúrovcov. Jeho vrchol vo výške 2 494 metrov zdobí slovenský dvojkríž, ktorého spodné rameno symbolizuje utrpenie a sebaobetovanie ku vzkrieseniu a víťazstvu vrchného ramena.

Každoročný výstup na symbolický tatranský končiar je najstaršia kultúrno-turistická akcia na Slovensku. Výnimočná je aj v rámci Európy. Organizátori tento rok výstup venovali význačným historickým jubileám slovenskej štátnosti. Účastníci si tak uctia 100. výročie založenia Tatranského spolku turistického a 160. výročie narodenia Aurela Bohuslava Stodolu.

Tentoraz sa 17. augusta po stopách štúrovcov vydajú nadšenci turistiky po značkovaných chodníkoch od Troch studničiek a Jamského plesa. Dopravu z Liptovského Mikuláša na Tri studničky zabezpečia autobusy podľa požiadaviek z prihlášok účastníkov. Samotný výstup na Kriváň začína v sobotu skoro ráno odchodom zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši a neskôr z autokempingu v Račkovej doline. Späť sa účastníci dostanú neskoro popoludní z parkoviska pod chatou kpt. Rašu.

PROGRAM

Piatok 16. augusta
príchod účastníkov do autokempingu Pribylina v Račkovej doline
ubytovanie vo vlastných stanoch, prípadne individuálne v ubytovacích zariadeniach
17:30 – slávnostné otvorenie v autokempingu Račkova dolina
Sobota 17. augusta
06:00 – odchod autobusu zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši
06:30 – odchod autobusu z autokempingu Račkova dolina
06:30 – 11.00 – výstup na Kriváň
11:00 – privítanie účastníkov výstupu na vrchole Kriváňa
17:00 – odchod autobusov z Troch studničiek
18:30 – ukončenie podujatia a táborák v autokempingu Račkova dolina

Účastníci môžu od 16. do 18. augusta táboriť v autokempingu Račkova dolina na vlastné náklady, po predložení účastníckeho lístka majú však nárok na zľavu. Tiež môžu využiť individuálne ubytovanie v Liptovskom Mikuláši. Výmenou za výstupový lístok dostanú účastníci výstupový odznak. V závislosti od aktuálneho počasia prebehne výdaj odznakov buď v Daxnerovom sedle, alebo na spojnici chodníkov, a to do 13:45.

Počet výstupových lístkov je limitovaný počtom 500 účastníkov. Každý účastník absolvuje výstup na vlastnú zodpovednosť.

Web: Klub slovenských turistov

Videogaléria