Na Goldberg (850 m n.m.) – Štiavnické vrchy

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'31'' E18°53'35''

Banská Štiavnica – Červená studňa – Matulka-lúka – Bartkov majer  – Goldberg – Bartkov majer – Sklené Teplice. (3 1/2 h)

Pohorie: Štiavnické vrchy (CHKO Štiavnické vrchy)
Región: Pohronský

Východiskový bod: Banská Štiavnica, zastávka SAD, parkovisko, okres Banská Štiavnica.
Cieľový bod: Sklené Teplice, zastávka SAD, parkovisko, okres Banská Štiavnica.

Časový rozvrh: Banská Štiavnica – Červená studňa 1/2 h – Matulka-lúka 1/2 h – Bartkov majer 1/2 h – Goldberg 1/4 h – Bartkov majer 1/4 h –Sklené Teplice 1 1/2 h.
Mapa: Štiavnické vrchy, mierka 1 : 50 000 (list 138), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Trasa nás prevedie centrálnou časťou Štiavnických vrchov a ponúka najmä v strednej časti množstvo nádherných výhľadov na Štiavnické vrchy. Goldberg nazývaný aj Zlatý vrch (850 m) je najvyšším bodom na trase a ponúka nádherné výhľady do okolia (vidíme napr. aj kúpele Vyhne ako aj Sklené Teplice). Najmä v lokalite Majer a okrajom prírodnej rezervácie Kamenný jarok treba dávať väčší pozor na červené značenie. Trasa väčšinou vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch, len záverečná časť vedie po verejnej cestnej komunikácii.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama