Múzeum študentom

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Bojnice

GPS: N48°46'49'' E18°34'39''

Miesto konania: Bojnický zámok

Termín konania: 17.11.2016

Typ podujatia: iné podujatie

Na myšlienku podpory žiakov a študentov chce pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva nadviazať aj Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice. Dňa 17. novembra sprístupní študentom expozície Bojnického zámku za zvýhodnené vstupné. V rámci prehliadky múzea budú môcť spoznať posledného šľachtického majiteľa nielen ako milovníka a zberateľa umenia. 

Širokej verejnosti je pomerne známe meno posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku. Meno grófa Jána Františka Pálfiho sa väčšine z nás spája predovšetkým s veľkolepou romantickou prestavbou zámku. Menej známe sú už jeho aktivity zamerané na podporu vzdelávania. Spomeňme aspoň založenie meštianskych škôl v Trnave a Šamoríne či finančnú podporu Evanjelickému lýceu v Bratislave. V roku 1902 nákladom štvrť milióna korún založil „Školskú študijnú základinu grófa Jána Pálffyho st. z Erdödu pre chlapcov z rodín strednej triedy, ktorí sú na to odkázaní“. Z výnosov majetku tejto nadácie boli kryté štipendiá pre chudobných a nadaných študentov. Na študentov nezabudol ani vo svojom testamente. Závetom nariadil, aby sa časť hradu Červený Kameň stala letnou ozdravovňou pre žiakov a ich profesorov.

Zdroj: SNM - Múzeum Bojnice

Web: Viac informácií