Motívy neviditeľnosti

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'3'' E19°8'35''

Miesto konania: Banská Bystrica

Termín konania: 29.10.2015 - 6.3.2016

Typ podujatia: výstava

Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Motívy neviditeľnosti vo štvrtok 29. októbra 2015 o 17:00 h v Praetoriu v Banskej Bystrici.

Výstava Motívy neviditeľnosti prezentuje dokumentáciu výtvarných diel, ktoré vznikli pre verejný priestor alebo ako súčasť architektúry na území Banskej Bystrice v období rokov 1945 - 2015. Fotografická dokumentácia a katalogizácia je výsledkom archívneho a terénneho výskumu. Zámerom Stredoslovenskej galérie bolo vybudovať evidenciu, ktorá doposiaľ chýbala a otvoriť diskusiu o súčasnom charaktere i postavení umenia vo verejnom priestore mesta a jeho možnej ochrane.

Výstavu možno čítať vo viacerých líniách. Základné informácie poskytuje otvorená katalogizačná dokumentácia výtvarných diel, ktorá je vystavaná ako interaktívna, priestorová inštalácia a umožňuje divákom spoznávať charakter a rozsah zaznamenaných realizácií podľa jednotlivých lokalít na pomyselnej i reálnej mape mesta.

Ďalší prezentovaný fotografický materiál dokumentaristu Jána Viazaničku komentuje výtvarné diela z obdobia socializmu v ich aktuálnom sociálno-spoločenskom kontexte. Umelecké diela, zachytené na fotografiách, sa nachádzajú v budovách, ktoré svoju pôvodnú funkciu zmenili, alebo na miestach, kde sa o ne nikto nestará. Podobne ako v iných mestách na Slovensku reprezentujú tieto diela akúsi estetickú nepatričnosť a stávajú sa „neviditeľnými“. Zábery zachytávajú absurditu vizuálneho, kultúrneho a informačného vrstvenia, ktorá sa na pozadí týchto realizácií, pochádzajúcich z vytesneného obdobia histórie, odohráva.

Filmový dokumentarista Jakub Julény vo svojich videách sprostredkúva pohľad tvorcov - sochára Mikuláša Palka a architekta Pavla Reka, ktorých originálne práce spred roka 1989 sa v rôznom stave poškodenia vo verejnom priestore mesta dodnes nachádzajú. V rozhovore so Stanislavom Mičevom – riaditeľom Múzea SNP a objednávateľom najmladšieho sochárskeho diela z roku 2014, zaznamenáva problematickú, no bežnú prax zadávania zákaziek na umelecké dielo vo verejnom priestore bez výtvarnej súťaže. Tiež poskytuje hodnotenie problematiky expertkou Klárou Kubičkovou, ktorá sa téme venuje niekoľko desaťročí. Vo videu venujúcom sa školskému areálu z pohľadového a tvarovaného betónu v architektonickom komplexe Gymnázia J. G. Tajovského a Obchodnej akadémie účinkuje aj súčasná riaditeľka gymnázia Mária Sochorová a aktivista Slávo Sochor, reprezentujúci pozície správcov a užívateľov.

Súčasťou výstavy je aj webová stránka projektu, ktorú sme zvolili ako publikačný formát pre zozbieraný materiál. Galerijnú výstavu chápeme ako bádateľský priestor, umožňujúci participáciu a aktívne zapojenie diváka do procesu komentovania, skúmania a spoznávania výtvarných diel na výstave i v uliciach mesta. Výstava potrvá do 6. marca 2016.

Zdroj: IC Banská Bystrica

Web: www.ssgbb.sk