Mjartanovo Sebedražie

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Sebedražie

GPS: N48°43'54'' E18°37'16''

Miesto konania: Kultúrny dom Sebedražie

Termín konania: 9.12.2015

Typ podujatia: iné podujatie

Slávnostné vyhodnotenie etnologickej súťaže s programom sa uskutoční 9. decembra 2015 o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Sebedraží.

Súťažou vzdávame hold významnému slovenskému etnológovi Dr. Jánovi Mjartanovi - rodákovi zo Sebedražia, podľa ktorého súťaž nesie svoj názov a pomocou ktorej sa popularizuje etnológia medzi širokou verejnosťou. 

Cieľom súťaže je podporiť bádanie etnokultúrnych procesov, premietnutých v tradičnej kultúre i v súčasnom spôsobe života, zaznamenať hmotné a nehmotné javy, ktoré sú typické pre lokalitu – región – kraj, popularizovať etnológiu medzi širokou verejnosťou. Etnologické bádanie môže byť vo všetkých regiónoch Slovenska (rodina, obec / mesto), nielen na hornej Nitre a zapojiť sa môže každý záujemca, výskumník alebo zoskupenie jednotlivcov s prácou v oblasti etnologického výskumu, realizovaného pre potreby študijného materiálu, folklórnej skupiny, kronikárstva, zberateľstva alebo prípravy populárno-náučného alebo monografického materiálu.

Organizátori súťaže udelia nasledovné ocenenia: Cena Jána Mjartana, Cena starostu obce Sebedražie, Cena riaditeľky RKC v Prievidzi, Cena riaditeľky HNM v Prievidzi.

Súčasťou programu bude vystúpenie hostí - popredného slovenského gajdoša Juraja Dufeka a gajdošov z Oravskej Polhory.

Zdroj: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Web: http://www.rkcpd.sk/podujatia/mjartanovo-sebedrazie-2015-1.html?page_id=8909