Mikulášsky jarmok v Púchove

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Púchov, Púchov

GPS: N49°7'33'' E18°19'42''

Miesto konania: Púchov

Termín konania: 7.12.2019

Typ podujatia: folklórne podujatie, gastronomické podujatie, trh, jarmok, Vianoce, podujatie pre deti, tanečné podujatie, podujatie pre mladých, TIP

Púchov je v širokom okolí známy organizovaním výročných jarmokov. Ľudia radi a zo zvyku vítajú jednotlivé ročné obdobia, jeseň nevynímajúc, návštevou kultúrnych podujatí. Platí to aj pre jarmoky, samozrejme aj pre ten Mikulášsky.

Minulý rok oslávil polokrúhle jubileum a aj tento rok ponúkne tradičné remeselné výrobky s vianočnou tematikou, medovina i niečo pod zub, ale aj varenie tradičného punču v spojení so zbierkou na charitatívny účel.

Prvá decembrová sobota už tradične v Púchove patrí Mikulášskemu jarmoku. Prichádza adventný čas, kedy pešiu zónu ozdobí živý vianočný stromček, stánky s dobrým jedlom, medovinou, vareným vínom a grogom, vianočnými ozdobami či výrobkami šikovných rúk remeselníkov.

Chýbať nebude bohatý program, pravá predvianočná nálada a, samozrejme, prídu aj Mikuláš s čertom. Na pódiu sa v kultúrnej programovej skladbe opäť vystriedajú deti zo základných a materských škôl, ale aj z Centra voľného času a Základnej umeleckej školy či folkloristi miestneho Folklórneho súboru Váh.

PROGRAM

10:00 - slávnostné otvorenie na pešej zóne a program púchovských materských a základných škôl, ZUŠ, CVČ Včielka
15:00 - vystúpenie domáceho Folklórneho súboru Váh a Ľudovej hudby Váh
16:00 - rozsvietenie vianočných stromčekov pred Divadlom a následné putovanie Mikuláša na koči po meste s darčekmi pre deti
17:00 - rozsvietenie stromčeka na pešej zóne s Mikulášom a anjelom a zapálenie druhej adventnej sviece
17:30 - koncert hudobnej skupiny Hrdza s hudbou hranou s radosťou a od srdca

Príďte do metropoly Púchovskej doliny v sobotu 7. decembra po šestnásty raz okúsiť pravú mikulášsku náladu na už tradičný Mikulášsky jarmok.

Púchov sa stal dôležitým centrom obchodu po tom, čo kráľ Ferdinand III. v roku 1649 udelil mestu právo konať niekoľkokrát do roka tzv. „výkladné jarmoky“, kde sa obchodovalo so spotrebným tovarom a dobytčie trhy, teda právo obchodovať s dobytkom, ošípanými i menšími zvieratami. To pre Púchov znamenalo prílev obchodníkov a remeselníkov zblízka i z ďaleka. Zároveň mesto mohlo vyberať tržné poplatky. Najprv išlo o 4 jarmoky, po jednom v každom ročnom období - v pondelok po Novom roku, po Veľkej noci, po sv. Margite a po Všetkých svätých - a po príhovore sedmohradskej kňažnej Zuzany Lórantfiovej, vdove po Jurajovi I. Rákocim u svojho vnuka a vlastníka lednického panstva, kniežaťa Františka I. Rákociho, Trenčianska stolica povolila ďalšie dva jarmoky. Jarmočníci, ktorí na trhy prichádzali, boli oslobodení od mýta.

Zdroj: MsÚ Púchov

Web: oficiálne stránky mesta

Videogaléria