Mierové stretnutie kráľov

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa

GPS: N49°18'55'' E20°41'58''

Miesto konania: Stará Ľubovňa

Termín konania: 28.7.2017 - 30.7.2017

Typ podujatia: divadelný festival, gastronomické podujatie, výstava, TOP podujatie, historické podujatie, podujatie pre deti, podujatie pre mladých

Aby brat brata na živote nebral, aby sused suseda na majetku nekrátil, v roku 1412 sa na majestátnom hrade Ľubovňa stretli Žigmund Luxemburský, brandenburské knieža, rímsky a uhorský kráľ zvaný Ryšavá líška a Vladislav II. Jagelo, veľkoknieža litovské a poľský kráľ, aby dobré vzťahy rodinné po manželkách podpisom mierovej zmluvy utvrdili.

Píše sa rok 1412 a v Európe horí vojna. V poľsko - uhorskom pohraničí sa vypaľujú mestá, obyčajní ľudia už neveria ani na zázraky. Na hrade Ľubovňa však svitá nádej, zbiehajú sa poslovia zvestujúc, že práve tu sa stretnú králi, aby dohodli očakávaný mier. Prichádzajú kráľovské sprievody, udatní rytieri, vytrvalí jazdci i potulní kaukliari. Zo širokého okolia sa zvolalo 116 kuchárov a pekárov, porazilo 28 vykŕmených volov, 382 oviec, 6312 sliepok a doviezlo 16000 vajec. V sudoch je nachystaných 814 akov vína. Nastal čas, aby stíchli zbrane a medzi susedmi zavládol pokoj a mier.

Ako dobrým zvykom bolo, na dosvedčenie vážnosti dekrétu turnaj rytiersky zorganizovali, mäso a vajíčka na kráľovské dobroty priviesť nakázali. Aby turnaj rytiersky na kvalite netratil, ženám bola zábava v meste odporučená. Kto vstúpi na hrad Ľubovňa i dnes a oči privrie, turnajový hluk zbraní začuje, vôňu dobrôt zacíti.

Na kráľovskú počesť predvedú jazdci svoje jazdecké umenie, sokoliari lov pernatými dravcami a všetko vyvrcholí na kráľovskej hostine. V programe bude účinkovať Małopolska Choręgiew Husarska z Krakowa, šermiarska skupina Bojník z Bojníc a sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice. Program na hrade Ľubovňa bude prebiehať denne o 11:00, 13:30 a 15:30. Okrem toho 28. júla čaká na zvedavých návštevníkov Ľubovnianskeho múzea nočná prehliadka hradu.

Chcete sa vrátiť to týchto slávnych starých časov? Príležitosť máte od 28. do 30. júla, kedy si v Starej Ľubovni na hrade nad skanzenom túto udalosť pripomínajú.

Podpísanie mierovej dohody znamenalo začiatok rokovaní o pôžičke, ktorá 8. novembra 1412 vošla do dejín Uhorska ako tzv. „poľský záloh“. Žigmund Luxemburský dal výmenou za 37 000 kôp pražských grošov do zálohy Poľsku 13 spišských miest, Starú Ľubovňu, Podolínec a Hniezdne. Záloh celkovo 34 miest a obcí trval 360 rokov. Ako pripomienku na tieto udalosti prechováva Ľubovnianske múzeum vo svojich expozíciách faksimile (kópiu) zálohovej listiny.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Web: hrad Ľubovňa

Videogaléria