Mestský hrad Kremnica

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, Kremnica

GPS: N48°42'23'' E18°55'3''

Mestský hrad v Kremnici je súčasťou NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica.

Hradné návršie patrí k najstaršie osídleným lokalitám mesta. Mestský hrad tvorí komplex stredovekých stavieb zo 14. – 15. storočia, chránených dvojitým opevnením, na ktoré sa pripájajú jedny z najzachovalejších mestských hradieb na Slovensku.

Dominantou areálu je Kostol sv. Kataríny, patrónky mesta, s neogotickým interiérom. Kostol je známy aj vďaka jedinečným organovým koncertom. Ku kostolu bola v 15. storočí pristavaná veža, ktorá má dnes renesančnú podobu (po požiari v roku 1560). Po stáročia v nej sídlili strážcovia a ohlasovali nebezpečenstvo. V súčasnosti funguje izba strážcov ako expozícia a zároveň je odtiaľ najkrajší výhľad na panorámu mesta a okolie. Návštevníci sa k nej dostanú výstupom po 127 točitých kamenných schodoch.

Najstaršou architektonickou pamiatkou areálu a zároveň aj mesta je karner zo začiatku 14. storočia. V suteréne má sprístupnenú kostnicu, hornú časť tvorí Kaplnka sv. Ondreja s gotickými nástennými maľbami.

Múzeum návštevníkovi Mestského hradu ponúka v ďalších jeho objektoch historické a umelecko-historické expozície: Barokové plastiky v Radnici, Z archeologického výskumu hradu a Obrana mesta v Severnej veži, Kremnické zvony a zvonolejári v Malej hodinovej veži. Súčasťou opevnenia je Banícka bašta.

Mestský hrad je prístupný zo Štefánikovho námestia. Pre návštevníkov s preukazom ZŤP je možnosť prístupu autom zo Zámockého námestia cez Severnú vežu.

Zdroj: NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica