Bohatá a plodná história zanechala Slovensku veľké kultúrne dedičstvo v podobe starobylých miest so zachovalou stredovekou zástavbou.

Zo 138 slovenských miest je 18 s mestskou pamiatkovou rezerváciou. Ich najväčšia koncentrácia sa vyskytuje na Spiši (5) a v regióne stredoslovenských banských miest (4). Na Slovensku je celkove vyše 12 000 nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Viac ako 2 800 z nich sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii.