Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Žilina

GPS: N49°13'29'' E18°44'34''

Termín konania: 28.1.2016 - 28.2.2016

Typ podujatia: výstava

Aktuálny v poradí druhý ročník Mesiaca architektúry v Považskej galérii umenia pozostáva z viacerých výstav prezentujúcich a sumarizujúcich dianie v oblasti architektúry za rok 2015.

Je to výstava všetkých súťažných diel prihlásených do súťaže CE∙ZA∙AR 2015, Cena za architektúru Slovenskej komory architektov. Ďalej je to výstava organizovaná v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska, prezentujúca víťazný projekt ocenený Cenou Dušana Jurkoviča v roku 2015. Ďalším zámerom podujatia je predstavovať tvorbu miestnych architektov pôsobiacich v žilinskom regióne, pričom sa tento ročník zameria na profil žilinských architektov jednej generácie. Samostatnými výstavami tu budú zastúpení architekti Viera Mecková, Stanislav Toman a Oto Sedlák.

Zdroj: Považská galéria umenia v Žiline

Web: Bližšie informácie o výstave