Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice I, Košice

GPS: N48°43'2'' E21°15'15''

Miesto konania: Košice

Termín konania: 17.9.2019 - 3.10.2019

Typ podujatia: hudobný festival, koncert, podujatie pre mladých, hudobné podujatie

Začiatok koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice je už desaťročia úzko spätý s významným Medzinárodným festivalom Ivana Sokola, najstarším organovým festivalom na Slovensku.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola je na Slovensku prvým svojho druhu. Jeho zakladateľom a dlhoročným dramaturgom bol sólista Štátnej filharmónie Košice profesor Ivan Sokol (1937 - 2005). Organové recitály významných domácich a zahraničných umelcov sa v Košiciach spočiatku sústreďovali prevažne do Dómu sv. Alžbety, organové koncerty so symfonickým orchestrom do koncertnej sály Domu umenia, kde je od roku 1978 k dispozícii trojmanuálový organ s dvoma hracími stolmi s mechanickou a elektrickou traktúrou.

Festival bol 20 rokov integrálnou súčasťou Košickej hudobnej jari, v roku 1991 sa osamostatnil a koná sa v úvode koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice – v druhej polovici septembra. Týmto osamostatnením dostal organový festival ešte väčšiu závažnosť a rozsiahlejší manévrovací priestor pre dramaturgiu.

V roku 2006 Štátna filharmónia Košice úspešne rozšírila túto veľkolepú prehliadku organovej hudby aj do ďalších miest Košického a Prešovského kraja; organové koncerty v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Kežmarku, Levoči či Prešove sa stretávajú s veľkým záujmom.

V tomto roku na festivale vystúpia pozvaní umelci v chrámoch v Košiciach, v Sabinove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a v Poprade. Na ôsmych organových recitáloch sa predstavia umelci z Nemecka, Maďarska, Slovenska a Rakúska – Rudolf Müller, Ágoston Tóka, Ján Penták a Ines Schüttengruber, ktorí patria v súčasnosti medzi významných koncertných interpretov s medzinárodným renomé a získavajú mnohé ocenenia na medzinárodných súťažiach.

PROGRAM

17. 09. Košice • Rudolf Müller
19. 09. Sabinov • Rudolf Müller
22. 09. Košice • Ján Penták
24. 09. Rožňava • Ján Penták
25. 09. Košice • Ágoston Tóka
27. 09. Spišská Nová Ves • Ágoston Tóka
01. 10. Poprad • Ines Schüttengruber
03. 10. Košice • Ines Schüttengruber

Web: Štátna filharmónia Košice

Videogaléria