Medzinárodný festival zborového spevu

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Senica, Senica

GPS: N48°40'48'' E17°21'40''

Termín konania: 8.10.2016 - 9.10.2016

Typ podujatia: hudobný festival

Mesto Senica pozýva všetkých na Medzinárodný festival zborového spevu, ktorý sa uskutoční od 8. októbra 2016.

XI. Medzinárodný festival zborového spevu 2016, sa uskutoční 8. októbra 2016 o 18 hod. v Dome kultúry Senica a VI. Medzinárodný festival sakrálnej zborovej tvorby Skalica 2016 už 9. októbra 2016 o 16 hod. do Jezuitského kostola v Skalici.

Medzinárodný festival v Senici sa uskutočňuje ako Memoriál Jozefa Potočára a uskutočňuje sa spravidla každé dva roky v priestoroch MsKS v Senici. Ťažiskom repertoáru sú skladby svetského charakteru. Medzinárodný festival v Šaštíne sa uskutočňuje v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, v Skalici v Jezuitskom kostole a repertoár je zložený výlučne zo skladieb sakrálneho charakteru. Festivalu sa zúčastňujú prihlásené zbory zo Slovenska a zo zahraničia.
Medzinárodný festival zborového spevu trvá tri dni.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás.

Web: www.senica.sk