Medzinárodný deň materských centier

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'52'' E17°3'45''

Miesto konania: Vodárenské múzeum v Bratislave

Termín konania: 11.10.2014

Typ podujatia: podujatie pre deti

Mimovládna nezisková organizácia Únia materských centier, ktorá spája materské a rodinné centrá Slovenska a háji záujmy ich rodín, si dala za cieľ tento rok spojiť aj materské centrá sveta a to prostredníctvom rozprávok. Pri príležitosti 5. ročníka Medzinárodného dňa materských centier zorganizuje 11.októbra 2014 rozprávkové popoludnie pre širokú verejnosť s podtitulom „ Z rozprávky do rozprávky“.

Rozprávkové prostredie je materským a rodinným centrám, ktoré navštevujú tisíce rodín s deťmi veľmi blízke, preto v mnohých mestách Slovenska v týždni od 6. októbra prebieha bohatý program inšpirovaný rozprávkami. Celotýždňové oslavy Medzinárodného dňa materských centier (MDMC) budú zároveň poďakovaním dobrovoľníckej práci žien – matiek, ktoré v centrách nezištne pracujú s deťmi a ich matkami.

Pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislava vyvrcholia oslavy MDMC v sobotu 11. októbra 2014 v priestoroch
Vodárenského múzea, BVS a.s. na Devínskej ulici. Od 15. hod. bude pripravený zábavný program pre širokú verejnosť, profesionálne divadlá, rozprávkové stanovištia a mnoho rozprávkových postavičiek, ktoré budú sprevádzať deti rozprávkovou krajinou.

Tak ako sa pod vedením Únie materských centier počas jedného týždňa spojí tisíce ľudí v materských centrách na Slovensku, rovnako sa v tento čas pod vedením Slovenska spoja desiatky materských centier z troch kontinentov sveta a to svojimi tradičnými národnými rozprávkami.

Verejná zbierka „Ďakujem, že si mama“

Maskot míľového slniečka odštartuje opäť celoslovenskú charitatívnu zbierku „Ďakujem, že si mama“, venovanú na pomoc materským a rodinným centrám, ktorej tvárou sa stala v mája 2014 herečka Petra Polnišová. Kúpou magnetky so slniečkovým logom alebo zaslaním SMS, podporíte materské a rodinné centrá na celom Slovensku. 

Web: Viac informácií na www.materskecentra.sk