Medzinárodná konferencia Individuálnej psychológie ICASSI

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčianske Teplice

GPS: N48°54'34'' E18°10'30''

Termín konania: 24.7.2016 - 6.8.2016

Typ podujatia: kongres, konferencia

Po prvýkrát sa na Slovensku stretnú špičkoví odborníci z celého sveta z oblasti psychoterapie a supervízie. Medzinárodná letná škola sa uskutoční 24. 7. – 6. 8. 2016 v Trenčianskych Tepliciach. 

Podujatie ponúka okrem 10 plenárnych prednášok okolo 50 kurzov, ktoré lektoruje tím 30 medzinárodne uznávaných prednášajúcich odborníkov adlerovskej psychológie pre približne 300 účastníkov z celého sveta. Kurzy sa venujú všetkým oblastiam psychológie a sociálneho života, od základov individuálnej psychológie, jej teoretických a filozofických otázok, cez prax v oblasti rodiny, partnerských vzťahov, výchovy detí, klinických otázok, supervízie, psychoterapie, metód a techník individuálnej psychológie, po sociálnu, organizačnú psychológiu a koučing. 

Kurzy sú určené začiatočníkom i pokročilým, je možné si zvoliť intenzívny kurz v trvaní 20 hodín, alebo štandardný v polovičnom rozsahu. Je možné zúčastniť sa celého podujatia, alebo len prvého, či druhého týždňa. Z dôvodov variability tém, obsahu i rozsahu ponúkaných kurzov si každý účastník dokáže vybrať kurz podľa osobnej a profesionálnej priority. Program je otvorený taktiež pre deti a adolescentov zúčastnených.

Zdroj: Individuálna psychológia na Slovensku

Web: Viac informácií