Medzi selankou a drámou

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Pezinok

GPS: N48°18'40'' E17°15'51''

Miesto konania: Pezinok

Termín konania: 2.7.2017 - 29.4.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre deti, podujatie pre mladých

Výstava Medzi selankou a drámou v Schaubmarovom mlyne v Pezinku má za cieľ ukázať súvislosti medzi insitným umením a profesionálnou výtvarnou tvorbou, a tiež predstaviť verejnosti menej známu časť zbierky insitného umenia Slovenskej národnej galérie.

Zbierka neprofesionálneho výtvarného prejavu, teda insitného umenia, je špecifickou druhovou zbierkou SNG, ktorá obsahuje maliarske, sochárske, kresbové a grafické diela. Je budovaná od roku 1965, kedy bol založený na pôde SNG Medzinárodný kabinet insitného umenia. Založil ho Štefan Tkáč, ktorý bol súčasne zakladateľom medzinárodných podujatí Trienále insitného umenia.

Výstava predstaví vybrané výrazné okruhy insitnej tvorby v paralelách s dielami profesionálnych umelcov. Insitné umenie, prípadne „outsider art“ sa často prezentuje ako osobitý fenomén, nezávislý od profesionálnej výtvarnej scény. Pripravovaná výstava bude naopak pristupovať k „insite“ ako k integrálnej súčasti vývoja moderného a súčasného umenia. V rámci jednotlivých tematických okruhov výstava odprezentuje rôzne polohy neprofesionálneho výtvarného prejavu, ktoré sa pohybujú na škále od ľudového umenia, cez naivné sochárstvo, až po dramatické vízie súvisiace s extrémnymi psychickými stavmi.

Web: Schaubmarov mlyn v Pezinku

Videogaléria