Marián Komáček: S Dürerom na cestách

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Častá

GPS: N48°24'1'' E17°21'27''

Miesto konania: Hrad Červený Kameň, Častá

Termín konania: 21.5.2015 - 31.10.2015

Typ podujatia: výstava

21. mája 2015 Slovenské národné múzeum, Múzeum Červený Kameň a Marián Komáček srdečne pozývajú na otvorenie výstavy Marián Komáček: S Dürerom na cestách.

Výstava predstavuje časť tvorby slovenského grafika a maliara Mariána Komáčka inšpirovanú odkazom Albrechta Dürera (1471 - 1528). Bude tu prezentovaný voľný cyklus akrylových malieb a grafických listov (litografií a kombinovaných techník na papieri), tematicky a obsahovo vychádzajúci z diel slávneho renesančného umelca.

Komáček sa práci s Dürerovými vplyvmi zaoberá už od čias štúdií na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave v druhej polovici 70. rokov 20. storočia. Kombinácia farebných variácií Dürerových originálov a Komáčkov autorský vklad v podobe nových prvkov vyúsťuje do posunov a citácií vo forme nadsázky a sna. Oživuje tak tradíciu fantazijnej maľby a grafiky na Slovensku v intenciách svojho štúdia u Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení. Vo svojej práci reflektuje aj súvislosť Dürera s výstavbou hradu Červený Kameň, ktorého architektúra vychádza z ideí Dürerových ideálnych pevností. Tento odkaz však posúva ďalej a vyjadruje sa k témam ako plynutie života, nádej a spása, vina a trest.. V Komáčkovej tvorbe tak môžeme sledovať posun od avantgardy k novým výtvarným tendenciám, smerujúcim k tradičným humanistickým hodnotám ľudského
sveta.

Výstava potrvá do 31. októbra 2015.

Zdroj: SNM-Múzeum Červený Kameň

Web: www.hradcervenykamen.sk