Ľudovít Štúr - reformátor slovenskej spoločnosti

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'32'' E17°6'1''

Miesto konania: Bratislava - Historické múzeum SNM

Termín konania: 29.1.2015 - 17.1.2016

Typ podujatia: výstava

V rámci Roku Ľudovíta Štúra je inštalovaná výstava na Bratislavskom hrade, ktorá je venovaná 200. výročiu narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín, zakladateľa slovenského národného hnutia a jeho ideového vodcu.

Na 19 tematických paneloch a prostredníctvom 400 múzejných, galerijných a archívnych exponátov predstavuje život a dielo Ľudovíta Štúra v kontexte slovenských dejín od čias Veľkej Moravy po súčasnosť. Pripomína zdroje, na ktoré Štúr nadviazal, podrobne mapuje jeho životnú dráhu a dielo, ktoré vytvoril a ukazuje ako sa v jednotlivých historických obdobiach až po súčasnosť napĺňal jeho ideový a mravný odkaz. Výstava tým nesie náboj posolstva dnešku.

Výstava potrvá v čase od 29. januára 2015 do 17. januára 2016.

Rok 2015 je vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Význam tohto výročia podčiarkuje aj jeho zaradenie do zoznamu výročí Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).


Web: www.snm.sk