Ľudová kultúra

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

GPS: N48°45'27'' E17°49'53''

Termín konania: 19.9.2015 - 31.12.2015

Typ podujatia: výstava

Trenčianske múzeum v Trenčíne oddelenie Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom slávnostne otvára pre verejnosť novú etnografickú expozíciu pod názvom "Ľudová kultúra".

S jej prípravou sa začalo už dávnejšie no definitívnu podobu dostala počas ostatných troch mesiacov. Tvorená je najzaujímavejšími a najvzácnejšími zbierkovými predmetmi z etnografie, ktoré múzeum vlastní. Tie vhodne dopĺňajú zapožičané predmety z oblasti vinohradníctva zo zbierkového fondu Malokarpatského múzea v Pezinku.

Zameraná je na ľudovú kultúru novomestského regiónu. So svojimi špecifickými znakmi a výraznou výpovednou hodnotou prezentuje niekoľko tematických okruhov. Ukážkou tradičného bývania je interiér sedliackej izby z prelomu 19. a 20. storočia zariadený obvyklým mobiliárom.

Keramickú tvorbu reprezentuje habánska fajansa a trenčianska keramika, ktorá tiež vychádzala z habánskych tradícií. Rôzne poľnohospodárske nástroje približujú poľnohospodárstvo, ako hlavné zamestnanie obyvateľstva v minulosti. Spôsob ľudového odievania je dokumentovaný charakteristickými typmi ľudového odevu v novomestskom regióne. Honosnejší ľudový odev nížinnej oblasti je predstavený odevom podolským, špecifickým svojou bohatou dierkovanou výšivkou. Horskú a podhorskú oblasť regiónu reprezentuje menej zdobný moravskolieskovský typ. Svojou jednoduchosťou bez výšiviek a farebnosťou je pozoruhodný predovšetkým novomestský odev.

V novomestskom regióne malo veľký význam aj pestovanie viniča a výroba vína. Burgundské odrody červeného vína z tejto oblasti sa dostali až na cisársky dvor vo Viedni. Nadväzovať na vinohradnícku a vinársku tradíciu sa začalo opäť v polovici 20. storočia.

Verejnosť bude môcť po prvýkrát nazrieť do priestorov novej expozície počas tradičného novomestského jarmoku v sobotu 19. septembra a netradične aj v nedeľu.

Web: www.muzeumtn.sk