Lomničania Lomničanom

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, Veľká Lomnica

GPS: N49°6'49'' E20°21'27''

Miesto konania: Veľká Lomnica

Termín konania: 14.5.2017

Typ podujatia: koncert, podujatie pre mladých

Nie všetci majú šťastie byť zdraví. Aj preto si treba pomáhať.

Nadácia Miroslava Šatana organizuje 14. mája 2017 charitatívny koncert skupiny DESMOD. Začína sa o 19:00 hod v Evanjelickom kostole vo Veľkej Lomnici.

Výťažok z koncertu pôjde pre hendikepovaných občanov z Veľkej Lomnice. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Cieľom projektov je, popri kultúre, hlavne pomoc spoluobčanom z Veľkej Lomnice, ktorí nemajú to štastie byť zdraví. Ide o apolitický projekt zameraný len na pomoc tým, čo to najviac potrebujú.

Nadácia Miroslava Šatana je príjemcom grantu v programe Google Ad Grants. Program Google Ad Grants podporuje registrované neziskové organizácie, ktoré zdieľajú filozofiu spoločnosti Google týkajúcu sa verejnoprospešných služieb pomáhajúcich v oblastiach, ako sú veda a technika, vzdelanie, globálna ochrana verejného zdravia, životné prostredie, podpora mládeže a spoločenské vedy. Google Ad Grants je neziskový reklamný program udeľujúci bezplatnú online inzerciu neziskovým organizáciám prostredníctvom služby Google AdWords.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska. Hlási sa k nej 5,9 % populácie Slovenskej republiky. Vnútorná organizácia cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia.

Evanjelický kostol vo Veľkej Lomnici postavili v roku 1784. Právo postaviť evanjelický kostol, avšak bez veže, získali Lomničania až tolerančným patentom Jozefa II. Služby Božie sa v kostole konajú od roku 1785. Ku kostolu začiatkom 20. storočia pribudla veža v neogotickom štýle s románskymi oknami. Od roku 1909 vežu zdobia hodiny.

Projekt podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zdroj: “Lomničania-Lomničananom”

Web: Lomničania - Lomničanom