Levické poľovnícke dni

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Levice, Levice

GPS: N48°13'3'' E18°35'54''

Miesto konania: Levice

Termín konania: 6.4.2016 - 9.4.2016

Typ podujatia: iné podujatie, výstava, podujatie pre deti

Dotyk s prírodou si bude môcť vyskúšať každý na vlastnej koži v Leviciach v dňoch 6. - 9. apríla 2016 na Levických poľovníckych dňoch.

Program:

6. apríla 2016
14:00 h - Slávnostné otvorenie LPD

7. - 9. apríla 2016
09:00 - 18:00 h - Výstava prístupná verejnosti

8. apríla 2016
09:00 - 14:00 h - Lesníci a poľovníci deťom
Zoznámenie detí formou hier a súťaží s lesom, prírodou, poľovníctvom, sokoliarmi, lesničiarmi, vábničiarmi, kynológmia a lesníkmi

9. apríla 2016
09:00 h - "Manažment populácií poľovných druhov zveri a škody zverou a na zveri" - odborný seminár
14:00 h - slávnostné vyhodnotenie súťaže "Príroda očami detí"
15:00 h - kultúrny program
počas celého dňa - Poľovnícke predajné trhy

Zdroj: Levická informačná agentúra

Web: www.mskslevice.sk