Leopold Horovitz: Stratený - Nájdený

Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice I, Košice

GPS: N48°43'38'' E21°15'12''

Miesto konania: Košice

Termín konania: 17.11.2017 - 22.4.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre mladých

Na jar roku 1938 sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach konala retrospektívna výstava pri príležitosti storočnice narodenia maliara Leopolda Horovitza. Teraz sa jeho dielo do Košíc vracia, v múzeu otvoria výstavu k 100. výročiu umelcovho úmrtia.

Hlavným zámerom výstavy je predstaviť život a dielo Leopolda Horovitza v širšom historickom kontexte jeho pôsobenia nielen v Košiciach a Budapešti, ale aj vo Varšave, Viedni a v Paríži. Návštevníci sa na nej môžu zoznámiť s najlepšími Horovitzovým portrétmi, s jeho štýlom tvorby a s rukopisom.

Doteraz najväčšia retrospektívna výstava pri príležitosti storočnice úmrtia Košičana Leopolda Horovitza predstavuje viac ako 50 umelcových diel nielen zo slovenských, ale aj prestížnych zahraničných zbierok a zároveň umelecky približuje dané obdobie. V siedmich sálach sú totiž okrem tvorby Leopolda Horovitza vystavené aj diela jeho učiteľov, rovesníkov a nasledovníkov.

Košický rodák Leopold Horovitz patril medzi vyhľadávaných umelcov a popredných portrétistov svojej doby. Venoval sa aj žánrovej maľbe a bol jedným z prvých umelcov židovského pôvodu v Poľsku, ktorí v rámci žánrovej tvorby spracovali židovské námety. Počas celej tvorivej kariéry si zachoval charakteristický čistý a precízny akademický štýl maľby. Pôsobil v Paríži, vo Varšave, neskôr v Budapešti a na sklonku života vo Viedni na dvore cisára Františka Jozefa I., ktorého umelec tiež namaľoval.

Hoci v slovenských súkromných a štátnych zbierkach sa nachádza iba 22 diel Leopolda Horovitza, na výstave sú doplnené viac ako 30 dielami z prestížnych zahraničných zbierok. Svoje exponáty zapožičali Rakúska galéria Belvedere vo Viedni, Národné múzeum a Národná galéria v Budapešti, Národné múzeum a Múzeum histórie poľských Židov vo Varšave, Národné múzeum vo Vroclave, Kráľovský zámok Wawel v Krakove, ďalšie poľské a maďarské múzeá a pochádzajú aj zo súkromných zbierok.

Výstava okrem dokopy viac ako 50 originálnych diel umelca zároveň približuje širšiu umeleckú produkciu daného obdobia, v siedmich sálach sú totiž okrem tvorby Leopolda Horovitza vystavené aj diela jeho učiteľov, košických vrstovníkov, konkurentov a nasledovateľov. Všetky miestnosti sú navzájom priechodné, takže návštevník sa môže slobodne pohybovať po celej výstave. Vidieť tu bude možné napríklad diela Imricha Emanuela Rotha, Vojtecha a Františka Klimkovičovcov, Hansa Canona, Heinricha von Angeli, Miklosa Barabása, Júliusa Benczúra, Dominika Skutezkého, Henrika Papa, Elemíra Halásza-Hradila a maliarovho syna Armina Horovitza. Na výstave tak bude možné spolu vidieť približne 200 výtvarných diel.

K výstave rozprávajúcej aj príbeh rakúsko-uhorskej monarchie vychádza rozsiahly slovensko-anglický katalóg mapujúci život a tvorbu tohto umelca a tiež dobu a stredoeurópsku spoločnosť, v ktorej žil a tvoril. Kurátorkou výstavy a editorkou katalógu je Jana Švantnerová.

Vernisáž výstavy, ktorá vznikla v spolupráci Východoslovenského múzea v Košiciach a Slovenskej národnej galérie v Bratislave, sa bude konať 16. novembra 2017 o 17:00. Pre verejnosť bude výstava následne prístupná od 17. novembra 2017 do 22. apríla 2018 v historickej budove Východoslovenského múzea. Prvý kurátorský sprievod a výklad bude 26. novembra 2017 o 15:00.

Web: Východoslovenské múzeum v Košiciach

Videogaléria