Lásky veľkých mužov

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Myjava, Myjava

GPS: N48°45'22'' E17°34'3''

Miesto konania: SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave

Termín konania: 9.2.2015 - 13.2.2015

Typ podujatia: Valentín

Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave pripravilo pre svojich návštevníkov a zároveň milovníkov histórie zaujímavé rozprávanie o láske v minulosti s názvom Lásky veľkých mužov.

Vzdelávací program je určený pre žiakov základných a študentov stredných škôl. Netradičnou formou približuje historické osobnosti z oblasti kultúry a politiky. Rozprávaním o láske významných dejateľov k osudovým ženám má za cieľ poľudštiť a priblížiť tieto osobnosti bežnému návštevníkovi a vzbudiť záujem o národnú a literárnu históriu.
Súčasťou akcie bude aj podávanie “zázračného nápoja lásky” pre všetkých účastníkov vzdelávacieho programu. Vzdelávací program Lásky veľkých mužov bude v SNM - Múzeu SNR v Myjave prezentovaný v dňoch 9. – 13. februára 2015 a záujemcovia z radov škôl, ale i širokej verejnosti sa naň môžu prihlásiť na tel. čísle 034/245 11 02.

Web: www.myjava.sk