Lárom - Fárom s pánom Marquartom

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'42'' E17°6'24''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 13.2.2016 - 12.11.2016

Typ podujatia: iné podujatie

Vtipné prechádzky po Bratislave plné zaujímavostí z histórie počas celého roka nielen pre deti ...

Počas siedmich sobôt pozývame všetkých tajomstiev chtivých bádateľov na prechádzku ulicami a uličkami Bratislavy podľa Marquartovho plánu (plán mesta Bratislavy z roku 1765, autorom ktorého je Michael Marquart, plán sa týkal vnútorného mesta - Starého mesta). Spoločne budeme porovnávať, ako vyzerala Bratislava v 18. storočí a ako sa zmenila za 251 rokov. Budeme zisťovať, podľa čoho dostávali niektoré ulice svoje mená, ktorí svätci sú ochrancovia Bratislavy, čo nám pripomínajú niektoré pamätníky, pamätné tabule na priečeliach domov alebo doteraz zachované sochy.

Dôležité budovy, hradby, vodostreky, sochy, ktoré bádatelia navštívia, si postupne budú môcť vytvoriť v Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť z hliny. Každý zúčastnený bádateľ, ktorý po prechádzke príde do ateliéru, dostane svoju umeleckú šifru - číslo, a to bude používať na všetkých vlastnoručne vytvorených výtvarných hlinených dielach. Postupne vznikne model z hliny: Hra podľa Michaela Marquarta.

Hlinené sošky budú predstavovať figúrky a budú vypĺňať zväčšenú kópiu pôdorysu mapy v ateliéri. Mnohí z bádateľov možno po prvýkrát pocítia dotyk s hlinou. Ateliér zabezpečí vypálenie sošiek, ktoré si autor po vypálení môže pomaľovať.

Kedy a o čom:


13. februára 2016 - Stará radnica / Úvod do projektu
Ako vznikla Stará radnica a aké je jej miesto v Marquartovom pláne.

12. marca 2016 - Univerzitná knižnica
Prehliadka dvoch domov, ktoré tvoria dnešnú knižnicu - Palác uhorskej komory a Palác kniežaťa Leopolda de Pauliho.

16. apríla 2016 - Hradby
Torzo hradieb, ktoré zostalo v Bratislave, dnes ožilo.

21. mája 2016 - Notre Dame / Aj škola môže byť múzeum, Noc múzeí a galérií
Na potulkách až do Základnej školy Matky Alexie.

11. júna 2016 - Michalská veža a lekáreň U červeného raka / celomestské podujatie s ateliérom na nádvorí Starej radnice
Jediná zachovaná mestská veža s mostom cez hradnú priekopu.

15. októbra 2016 - Apponyiho palác
Rokokový palác s krásnym zachovaným interiérom vznikol v 18. storočí.

12. novembra 2016 - Primaciálny palác
Skoro všetky šľachtické paláce mali svoju kaplnku, ktorá slúžila majiteľom.

Web: www.bratislava.sk