Ladislav Bielik: 50 rokov po...

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, Hamuliakovo

GPS: N48°2'3'' E17°13'57''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 21.8.2018 - 11.11.2018

Typ podujatia: výstava, TOP podujatie, podujatie pre mladých

Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom – fotografia Ladislava Bielika z prvého dňa okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta v roku 1968 obletela celý svet. Stala sa obrazovou ikonou prinášajúcou hlboké a trvalé posolstvo o hrozbe bezprávia a násilia, ktorého sa dopúšťajú tí, čo majú moc. A patrí medzi sto najlepších fotografií 20. storočia.

Fotografie majú svoje príbehy, sú svedkami doby. Nielen táto fotografia, ale i ďalších 186, ktoré vtedy Ladislav Bielik zaznamenal objektívom svojho fotoaparátu, má svoju výpovednú hodnotu aj dnes, po päťdesiatich rokoch. Nie sú len vizuálnou pripomienkou dramatického obdobia našich dejín, a nie sú len prostriedkom na vyvolanie emócií. Majú pre nás hlbšie, a najmä trvalé významové posolstvo. Posolstvo prežitých skúseností, ktoré posilňujú a napomáhajú vytvárať zvýšenú citlivosť a obranný mechanizmus voči akémukoľvek ohrozeniu slobody a svojbytnosti.

Ladislav Bielik sa zapísal do dejín slovenskej reportážnej fotografie ako bystrý a vnímavý reportér, ktorý intuitívne a pohotovo vycítil správnosť okamihu na zachytenie dôležitej udalosti. Unikátnym spôsobom zdokumentoval pasívny odpor obyvateľstva proti invázii.

Úlohou fotožurnalizmu je prinášať informácie a dokumenty nielen z bežného života, ale aj z rôznych konfliktov, či už vojnových, mimoriadnych situácií, neobvyklých prírodných dejov, alebo katastrof miestnych, aj globálnych. Dôležitá je práve pravdivá stránka informácie, realisticky odrážajúca skutočnosť bez manipulatívnych zámerov. Je to doslova rizikové povolanie, ktoré napokon stálo Ladislava Bielika život.

Jeho najvýznamnejší reportážny cyklus dokumentujúci prvé dramatické hodiny okupácie Československa v Bratislave 21. augusta v roku 1968 vojskami Varšavskej zmluvy, je svedectvom pravdy nevyhnutnej pre neskreslené vnímanie a interpretáciu dramatického obdobia našej histórie.

Cesta „okupačnej“ fotoreportáže Ladislava Bielika k verejnosti bola nielen komplikovaná, ale aj nebezpečná. Päť prvých, a nadlho aj posledných, reprodukcií uverejnil bez uvedenia autorstva 22. augusta v mimoriadnom vydaní denník Smena, ktorá bola v hľadáčiku okupantov. Noviny sa okamžite dostali do Mníchova, odkiaľ ich prevzali svetové agentúry. Muža na najznámejšej fotografii identifikovali oveľa neskôr. Bol to inštalatér z Bratislavy Emil Gallo, otec štyroch detí, ktorý sa postavil proti tanku. Prudké gesto, akým si odhalil hruď, má obrovskú výpovednú silu a hovorí o konci našich nádejí.

Počas nasledujúcich normalizačných rokov to bola zakázaná a významovo skresľovaná kapitola našich dejín. Bielik prišiel nielen o prácu, ale aj o autorstvo vtedy už svetoznámej fotografie. Už v roku 1968 bola fotografia zaradená do kolekcie World Press Photo. K uznaniu Bielikovho autorstva a k prezentácii fotografií na verejnosti mohlo dôjsť až po zmene režimu. Fotografie po prvý raz prezentovali roku 2008 v projekte Ladislav Bielik: August 1968 v parku na Šafárikovom námestí, na autentickom mieste ich vzniku.

Web: Danubiana Meulensteen Art Museum

Videogaléria