Krajská prehliadka detských folklórnych súborov

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Zemianske Kostoľany

GPS: N48°41'10'' E18°31'34''

Miesto konania: Dom kultúry SNP Zemianske Kostoľany

Termín konania: 25.4.2015

Typ podujatia: folklórne podujatie, podujatie pre deti

Súťažná prehliadka, na ktorú postúpili detské folklórne súbory z jednotlivých regionálnych prehliadok okresov Trenčianskeho kraja, sa bude konať v Dome kultúry Zemianske Kostoľany.

Krajská prehliadka detských folklórnych súborov sa koná každý druhý rok striedavo s Krajským hudobným festivalom (krajská prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Trenčianskeho kraja). Cieľom podujatia je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň a tiež prezentácia výsledkov činnosti súborov.

Z krajskej prehliadky súbory postupujú na celoslovenskú postupovú súťaž detských folklórnych súborov „Pod Likavským hradom“.

Web: www.rkcpd.sk