Kostol najsvätejšej Trojice v Košiciach

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'21'' E21°15'27''

Masívna budova Kostola najsvätejšej Trojice je najcennejším barokovým objektom Košíc. Kedysi na jeho mieste stál Kráľovský dom, sídlo kráľovskej komory, teraz tu je turistami i domácimi frekventovane navštevovaný chrám Boží s najkrajším dobovým interiérom spomedzi košických pamiatok.

V Košiciach, ako protestantskom meste, pôsobili v období rekatolizácie jezuitskí mnísi, pre ktorých dal hornouhorský kapitán Ondrej Dóczy v pôvodnej budove Kráľovského domu zriadiť obydlie a kaplnku. V noci zo 6. na 7. septembra 1619 tu hajdúsi Juraja I. Rákócziho jezuitov umučili. Boli to známi košickí mučeníci: Marek Križin, Melicher Grodecký a Štefan Pongrác.
Po týchto udalostiach ostala budova opustená, Kráľovský dom bol presunutý do novopostavenej budovy v inej časti Košíc. Až manželka Juraja II. pôvodnú stavbu odkúpila, dala zbúrať a vybudovala jezuitom kostol. Práce boli ukončené roku 1681.
Pri kostole biskup B. Kisdy založil aj prvú košickú univerzitu, preto je kostol známy aj ako gymnaziálny, alebo "Univerzitný kostol". Po rozpustení rádu prešla budova pod správu farského úradu.
Výzdoba je pôvodná jezuitská, interiér ohromuje jednoduchosťou. Kostolu dominuje iluzívna maľba od Erazma Schotta z roku 1786, ktorá nám dáva pocit tretej dimenzie. Zdobenie hlavného oltáru je z roku 1854 od maliara Jozefa Peskyho. Zobrazuje svätú Trojicu, ktorej je kostol zasvätený. Ďalšími pozoruhodnosťami sú precízne rezbárske práce na laviciach, kazateľnici, okenných rámoch a oratóriu.
V krypte, ktorá mala pôvodne slúžiť ako pohrebisko rákócziovskej rodiny leží donátorka kňažná Žofia Báthory a jej syn František I. Kostol najsvätejšej Trojice s jeho výnimočnou atmosférou by určite nemal chýbať na vašom zozname návštev historických atrakcií mesta Košice.

Autor: MiC KOSICE

Zdroj: MiC KOSICE