Košická moderna a jej kontext

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'25'' E17°6'34''

Miesto konania: Bratislava, Slovenská národná galéria

Termín konania: 4.12.2014 - 15.3.2015

Typ podujatia: výstava

Výstava Košická moderna a jej kontext predstavuje rozmanitosť umeleckých tendencií a bohatstvo kultúrnych udalostí východoslovenskej metropoly.Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. decembra 2014 o 18.00 h v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

Košice 20. a 30. rokov 20. storočia boli nepochybne významným kultúrnym a umeleckým centrom. Disponovali silným geniom loci, charakterizovala ich navýsosť mestská, národnostne i konfesionálne tolerantná atmosféra a bohaté kultúrne i umelecké tradície, čo umožnilo vznik „košickej moderny“, ktorej vzopätie akcelerovalo v 20. rokoch. Podobu „košickej moderny“ formovali umelecké osobnosti žijúce a tvoriace v meste, aj avantgardne orientovaní autori, ktorí sa v žičlivom prostredí Košíc zdržali na kratší či dlhší čas. Výstava zasadzuje príbeh skúmaného fenoménu do širšieho kontextu; sleduje nielen historicky a výtvarne striktne vymedzenú tvorbu protagonistov „košickej moderny“, ale aj ďalšie umelecké a kultúrno-historické aspekty, ktoré jej bezprostredne predchádzali, vplývali na ňu a v tomto zmysle dokresľujú fascinujúci príbeh výtvarného života medzivojnových Košíc.

Výstavu si môžete pozrieť až do 15. marca 2015
.

Web: www.sng.sk