Korunovačný foto – video point

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'42'' E17°6'25''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 4.6.2019 - 29.9.2019

Typ podujatia: výstava, historické podujatie, podujatie pre deti, podujatie pre mladých, TIP, tvorivé dielne

Bratislava opäť prináša jedinečný interaktívny zážitkový formát, určený návštevníkom všetkých vekových kategórií. Prostredníctvom nových, moderných technológií tak chce obohatiť spoznávanie hlavného mesta, ako aj samotnej Michalskej veže.

Preniesť sa do obdobia korunovácií a stať sa panovníkom je možné vo foto-video pointe na poschodí Michalskej veže. Nájdete tu dobovo zariadené priestory, autentický 3D model historického mesta s vyznačením trasy korunovačného sprievodu.

Dlhodobým zámerom  je vytvorenie stabilného, vizuálne a obsahovo pútavého, turisticky atraktívneho  miesta, prezentujúceho zaujímavú historickú tému korunovácie rozšíreného o aktívny zážitkový formát, umocňujúceho korunovačnú tému expozície mestského múzea.

V Korunovačnom foto-video pointe sa môžete odfotiť a nahrať video v dobovom kostýme s korunovačnými insígniami a stať sa súčasťou historického výjavu. Fotografiu a video s obsahom zobrazujúcim procesiu a výjav korunovácie si môžete zaznamenať, vytlačiť alebo zdieľať mailom so svojimi priateľmi.

Zámerom technologicky inovatívneho, vizuálno - interaktívneho produkčného zadania pre zabezpečenie tematického podporného produktu CR, vytvoreného pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu, je zabezpečenie interaktívnej vizuálne pútavej atraktivity, spojenej s prezentáciou hlavného mesta. Prostredníctvom nových moderných technológií tak obohacuje program návštevníkov Michalskej veže, v ktorej sídli Múzeum zbraní Múzea mesta Bratislavy.

Na 2. poschodí si môžu návštevníci veže prezrieť expozíciu o histórii opevnenia mesta, vystavené sú chladné zbrane, vojenská i turnajová výzbroj. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie. Zabezpečením štýlového interiérového zariadenia miestnosti foto-video pointu v Michalskej veži a prepojením historických priestorov s najnovšími technológiami získava Bratislava nový atraktívny priestor. Michalská veža, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou korunovačnej cesty všetkých v Prešporku korunovaných kráľov, je tak ešte ešte zaujímavejšia.

Web: Múzeum mesta Bratislavy

Videogaléria