Korunovačná Bratislava v kontexte vojny o španielske dedičstvo, výstava

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'38'' E17°6'35''

Miesto konania: Bratislava, Primaciálny palác

Termín konania: 24.4.2015 - 31.5.2015

Typ podujatia: výstava

Zámerom výstavy v Primaciálnom paláci je priblížiť historické súvislosti, ktoré predchádzali korunovácii cisára Karola VI. za uhorského kráľa. V histórii boli korunovačné slávnosti často akýmsi logickým vyústením udalostí, ktoré boli často krvavé, plné sĺz, sklamaní a nečakaných zvratov.

Ukázať tieto súvislosti a prerozprávať ich sa absolútne nedá pred obradom korunovácie, hlavne z časového hľadiska. Preto by chceli organizátori tejto skromnej výstavy návštevníkovi Korunovačných slávnosti pomôcť ešte viac si vychutnať toto podujatie. Podobne aj Karolova korunovácia bola logickým vyústením krvavých udalostí.

Začali sa 1. novembra 1700 smrťou Karola II. posledného Habsburga z jej španielskej vetvy. O španielske dedičstvo sa bojovalo takmer v celej Európe (v Španielsku, Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Taliansku i v našom Uhorsku) i v zámorských kolóniách (v severnej Amerike). Vojna trvala 13 rokov a jej priebeh bude nosnou časťou výstavy. Je sledovaný aj zo zorného uhla dejín Bratislavy a jej najbližšieho okolia. Príbeh je doplnený predstavením životných osudov najvýznamnejších aktérov dramatických čias, ich miestom a rolou, ktorú v príbehu zastávali. Voskové figuríny cisára Karola VI., veliteľa cisárskych vojsk Eugena Savojského, vodcu protihabsburského povstania Františka II. Rákociho a ostrihomského arcibiskupa Kristiána Augusta Saského, Jána IV. Pálfiho – veliteľa cisárskych vojsk v Uhorsku a Mateja Bela – významného učenca danej doby, - predstavujú svojich nositeľov v čase, kedy sa v Európe nekompromisne bojovalo. Umocňujú tento vzrušujúci príbeh: Výstava bude netradične náročnejšia na množstvo textov. Ale po ich usilovnom prečítaní si návštevník vychutná poskladanú mozaiku súvislostí, ktorá blaží dušu ako balzam. Pred očami sa mu ukáže celistvejší obraz pohnutej doby, ktorá vyústila do bratislavskej korunovácie 26 ročného Karola VI. za uhorského kráľa 22. mája 1712.

Autorom a organizátorom výstavy je Miroslav Vetrík z Občianskeho združenia Korunovačná Bratislava. Výstava sa uskutoční 24. apríla - 31. mája 2015.

Zdroj: www.bratislava.sk