Zahraničné zastúpenie v Poľsku

Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu Slovenskej republiky

Ul. Chłodna 48/187

00-870 Varšava

Poľsko

mob.:+48 606 236 044
e-mail: office.pl@slovakia.travel