Zahraničné zastúpenie v Nemecku a v Škandinávii

Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu Slovenskej republiky

Hildebrandstr. 25

10785 Berlin

Nemecko

tel.:+49 176 32 40 51 21
e-mail: office.de@slovakia.travel
e-mail: office.scandivavia@slovakia.travel