Zahraničné zastúpenie v Nemecku

Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu Slovenskej republiky

Hildebrandstr. 25

10785 Berlin

Nemecko

e-mail: office.de@slovakia.travel