Zahraničné zastúpenie v Nemecku

Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu Slovenskej republiky

Hildebrandstr. 25

10785 Berlin

Nemecko

tel.:+49 30 25 94 26 40
e-mail: office.de@slovakia.travel