Zahraničné zastúpenie v Maďarsku

Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu Slovenskej republiky

Rákóczi út 15

H 1088 Budapest

Maďarsko

tel.:+36 1 429 00 49
fax:+ 36 1 429 00 50
mob.:+36 304 341 368
e-mail: office.hu@slovakia.travel