Kláštorskou roklinou - Slovenský raj

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Hrabušice

GPS: N48°58'31'' E20°24'32''

Podlesok - Hrdlo Hornádu  - Kláštorská roklina-ústie  - Kláštorisko  - Pod Kláštoriskom  - Hrdlo Hornádu - Podlesok  (3 1/2 hod)

Pohorie: Slovenský raj (NP Slovenský raj)
Región: Spišský

Východiskový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.
Cieľový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.

Časový rozvrh: Podlesok - Hrdlo Hornádu 1/4 hod. - Kláštorská roklina-ústie 1 hod. - Kláštorisko 1 hod. - Pod Kláštoriskom 1/4 hod. - Hrdlo Hornádu 3/4 hod. - Podlesok 1/4 hod. 
Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná okružná túra s exponovanými úsekmi v Prielome Hornádu a Kláštorskej rokline. Tieto úseky sú zaistené rebríkmi, stúpadlami, reťazami a mostíkmi a vyžadujú si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Zvyšok trasy vedie pohodlnými lesnými cestami a chodníkmi. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá. 
Od Hrdla Hornádu po Kláštorisko prechádza národnou prírodnou rezerváciou Prielom Hornádu. V prvej časti zahŕňa prechod západnou, exponovanou časťou Prielomu Hornádu, pričom vedie tesne ponad tok rieky. Neskôr treba absolvovať výstup cez viacero vodopádov Kláštorskej rokliny do Kláštoriska.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama