Kde sú sochy doma?

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Prievidza

GPS: N48°46'17'' E18°37'42''

Miesto konania: RKC Prievidza

Termín konania: 21.4.2016

Typ podujatia: iné podujatie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel sa uskutoční 21. apríla o 17:00 v RKC v Prievidzi prednáška "Kde sú sochy doma?".

Je dobré pripomínať si významné osobnosti a udalosti v našom živote. Jedným so spôsobov ako to urobiť, je postaviť pamätník či sochu. Sú dôstojným symbolom a väčšinou aj estetickým doplnkom daného priestoru. Medzinárodný deň pamiatok vznikol z podnetu medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo UNESCO.

Bývalé Československo, jeden zo zakladajúcich členov ICOMOS, si v tento deň od jeho ustanovenia každoročne pripomínalo význam ochrany pamiatok a historických sídiel. Od roku 1993 tak robí aj Slovenská republika.Hneď od vzniku tejto tradície bol Medzinárodný deň pamiatok pre odborníkov najmä „sviatkom“ pracovným.

Aj v tomto roku si ho pamiatkári pripomínajú predovšetkým zvýšenou aktivitou, odbornými podujatiami, seminármi, prezentáciou pamiatok verejnosti. Je to však práve verejnosť, ktorej je tento Medzinárodný deň pamiatok určený. Občania, najmä mládež, by si dôkladne mali uvedomiť obrovské historické, technické, umelecké, estetické, prípadne ďalšie hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v početných pamiatkových objektoch, pamiatkových rezerváciách, pamiatkových zónach a iných kultúrnych a historických lokalitách a územiach.

Medzinárodný deň pamiatok je jednou z mála udalostí, ktoré môžu tieto nevšedné hodnoty občanom priblížiť, vysvetliť, propagovať. V spolupráci s lektorkou Mgr. Barborou Matákovou, pracovníčkou Krajského pamiatkového úradu Trenčín (pracovisko Prievidza). Prednáška bude spojená s obrazovou prezentáciou Ing. Barbory Dohnalovej, Ph.D.

Zdroj: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Web: Viac informácií