Kde bolo, nebolo...

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, Veľký Biel

GPS: N48°12'56'' E17°21'41''

Miesto konania: Kaštieľ Veľký Biel

Termín konania: 16.7.2016

Typ podujatia: historické podujatie

Putovanie krajinou Kde bolo, nebolo... alebo nezvyčajné večerné predstavenie plné múdrosti, nadsázky, výsmechu hlúposti a humoru, ktoré v sobotu 16. júla 2016 zavedie návštevníkov v kaštieli Veľký Biel do sveta rozprávok.

V tretiu júlovú sobotu, keď nad krajinou vyhasne posledný lúč slnka a všetky veže kaštieľa Veľký Biel sa oblečú do strieborného mesačného svitu, najväčší barokový pamiatkový objekt na Slovensku ožije a vyrozpráva päť netradičných rozprávkových príbehov:

1. O tom, ako sa k nám niekedy pozemský život otočí chrbtom, zatiaľ čo peklo ponúka pomocnú ruku. Stačí iba tú svoju natiahnuť...
2. O tom, ako sa oplatí zachovať si zmysel pre humor aj v tých najťažších chvíľach. Aj smrť sa totiž rada zasmeje...
3. O tom, že aj podvodník si niekedy chvalabohu narazí svoj nos alebo Kto sa s nečestným úmyslom zahráva, kliatbu na seba privoláva...
4. O tom, že dve na prvý pohľad rovnaké veci nemusia mať rovnaký obsah a taktiež o tom, čo spôsobí malá chvíľka nepozornosti...
5. O tom, že aj keď to tak nevyzerá, poctivosť sa sem – tam vyplatí, a to nielen iba v rozprávkach...

Putovanie z rozprávky do rozprávky, prostredníctvom večerného scénického predstavenia, začína v sobotu o 19.00, 20.00 a 21.00 h. Takúto netradičnú rozprávkovú kašu navarí Divadelná skupina teatro ORLUS. Výťažok zo vstupného bude venovaný na záchranu kaštieľa Veľký Biel.

Podujatie nájdete aj na FB

Zdroj: Teatro ORLUS

Web: www.kastielvelkybiel.sk