KarpaTon - Na koreňoch

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Kežmarok, Červený Kláštor

GPS: N49°23'30'' E20°24'19''

Miesto konania: Červený Kláštor

Termín konania: 15.7.2016

Typ podujatia: koncert

Večerný originálny koncert NA KOREŇOCH z dielne hudobného zoskupenia KARPATON ponúka silný zážitok v užasných priestoroch, ktoré spolu s nevšednou hudbou navodzujú pokoj, pokoru a úctu k predkom, súčasníkom i nasledovníkom.

Formácia KarpaTon je dlhodobým hudobným projektom Michala Smetanku a Eduarda Fertáľa, ktorý spája zaujímavých a originálnych hudobníkov venujúcich sa interpretácii folklórnej, artificiálnej, džezovej a alternatívnej hudby vyúsťujúcej do žánru worldmusic.
Charakteristickým znakom KarpaTonu je exkluzívny akustický prejav, nezameniteľný vďaka variabilnému využívaniu množstva etnických hudobných nástrojov od Karpát cez Euráziu až po hudobný inštrumentár exotických kultúr sveta. Kompozície, úpravy a improvizácie programu vychádzajú z koreňov tradičných piesní Karpát, predovšetkým slovenských a rusínskych. Ďalšou charakteristikou je výhradné používanie pôvodných, tradičných textov spravidla v novom, netradičnom ponímaní.