Kamenársky plenér Návraty k Bielopotockému kameňu

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Tvrdošín, Oravský Biely Potok

GPS: N49°17'9'' E19°33'8''

Termín konania: 22.9.2014 - 27.9.2014

Typ podujatia: iné podujatie, TOP podujatie

Po deviatykrát ožije Oravský Biely Potok zvukmi dlát tvarujúcich pieskovec. Obecný úrad v Oravskom Bielom Potoku a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne na medzinárodný kamenársky plenér pozvali desať tvorcov zo Slovenska a Poľska. Tí od 22. do 27. septembra v priestoroch pri Obecnom úrade dajú pieskovcovým blokom podoby plastík a reliéfov.

Plenér poskytuje tvorcom možnosť konfrontovať svoju umeleckú prácu a ovládanie remeselnej zručnosti navzájom, na stretnutí sa výtvarne a remeselne zdokonaľujú a spoznávajú technické a výtvarné možnosti kameňa. Viac ako päťdesiat diel vytvorených na predchádzajúcich ročníkoch je už v súčasnosti nainštalovaných pri Obecnom úrade a Farskom kostole v obci. Sú tak stálou prezentáciou bohatej kamenárskej histórie Oravského Bieleho Potoka.
Realizácia plenéra je vyústením niekoľkoročných snáh o oživenie tejto tradície a dielní, ktoré sa v Oravskom Bielom Potoku datovali od 19. storočia. Práve Oravský Biely Potok bol v minulosti známy nielen tým, že v katastri obce sa nachádzali tri pieskovcové lomy, ale i zručnosťou domácich majstrov. Vyrábali mlynské kamene, žarnovy, brúsy, osly, dlaždice, kvádre a vytvárali i umelecké predmety a plastické objekty s náboženskými motívmi. V obci i širšom okolí sa podnes zachovalo množstvo historických krížov a sakrálnych plastík. Medzi najvýznamnejších majstrov patrila rodina Belopotockých, ktorí sú autormi najhodnotnejších plastík a ich diela mali osobitý charakter čerpajúci z baroka.

Zdroj: Oravské kultúrne stredisko