Tiesňavou Sokolia dolina - Slovenský raj

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Smižany

GPS: N48°56'53'' E20°29'24''

Čingov - Biely potok-ústie - Kyseľ-ústie - Sokolia dolina-ústie - Sokolia dolina-vrch  - Biskupské chyžky  - Glac-Malá poľana  - Suchá Belá-vrch  - Pod Vtáčím hrbom  - Kláštorisko  - Biely potok-ústie  - Čingov  (7 1/4 hod)

Pohorie: Slovenský raj (NP Slovenský raj)
Región: Spišský

Východiskový bod: Čingov, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.
Cieľový bod: Čingov, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.

Časový rozvrh: Čingov - Biely potok-ústie 1/2 hod. - Kyseľ-ústie - Sokolia dolina-ústie 1/2 hod. - Sokolia dolina-vrch 2 hod. - Biskupské chyžky 1/4 hod. - Glac-Malá poľana 1/2 hod. - Suchá Belá-vrch 1/4 hod. - Pod Vtáčím hrbom 1/2 hod. - Kláštorisko 1/2 hod. - Biely potok-ústie 1 hod. - Čingov 1/2 hod. 
Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Náročná okružná túra s veľkým prevýšením a výstupom cez najexponovanejšiu tiesňavu - Sokoliu dolinu. Hoci je zabezpečená rebríkmi, stúpadlami, reťazami a mostíkmi, vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, ísť možno len proti toku potoka! 
Zvýšenú pozornosť treba venovať častej zmene farby turistických značiek. Náročná, avšak krajinársky príťažlivá túra prechádzajúca národnými prírodnými rezerváciami Prielom Hornádu a Kyseľ. Zo začiatku vedie pohodlne Prielomom Hornádu do malebnej riečnej doliny Tomášovská Belá. Ďalej smeruje cez rešpekt vzbudzujúcu tiesňavu Sokolia dolina na krasovú planinu Glac a do rekreačnej oblasti Kláštorisko, ktorá sa nachádza v strede severnej časti Slovenského raja.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama