Bratislava Mozart Festival

27. 10. – 24. 11.

Bratislava, Bratislavský kraj    

www.bratislavamozartfestival.sk

Pocta hudbe Wolganga Amadea Mozarta v podobe koncertov významných slovenských a zahraničných umelcov oslovuje každoročne milovníkov klasickej hudby. Tento rok prinesie opäť sériu koncertov, ktoré na jeseň 2023 prispejú do ponuky kultúrneho vyžitia hlavného mesta svojou vysokou interpretačnou i obsahovou kvalitou a pestrým sprievodným programom. Festival otvorí už tradične Mozartovo Requiem v Katedrále sv. Martina.

Festival sakrálneho umenia

1. 11. 2023    

Košice, Košický kraj    

www.fsu.kosice.sk

Rozmanitá náboženská škála Košíc inšpirovala k vzniku podujatia venovaného podpore a vzájomnému poznávaniu náboženských komunít. Už vyše 30 rokov tak mesto oslavuje Festival sakrálneho umenia, ktorý návštevníkom sprostredkúva dych berúce zážitky vo forme organových koncertov, prehliadky chrámových speváckych zborov, charitatívne podujatia, rôzne spevácke súťaže. Okrem iného sa počas festivalu návštevníci dostanú do nádherných priestorov zo sakrálnej histórie Košíc a objavia nepoznané príbehy z ich slávnych svetských a spirituálnych dejín. Festival sakrálneho umenia sa v Košiciach koná každoročne pri príležitosti sviatku patrónky mesta - svätej Alžbety.

Jeden svet

3. - 9. 11. 2023    

Bratislava, Bratislavský kraj    

www.jedensvet.sk

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov a zároveň najväčšie a najstaršie dokumentárne podujatie na Slovensku. Ambíciou festivalu je prinášať svetovú kvalitu v dokumentárnom filme.
Kvalitu pre všetkých bez rozdielu rodu, rasy, veku, sociálneho statusu a zdravotnej spôsobilosti. Festival chce ľuďom priblížiť zložité vzťahy, prepojenia spoločností, krajín, kultúr, histórie, životného prostredia a ekonomík v globalizovanom svete. Cieľom festivalu je, aby všetci z Jedného sveta odchádzali s otvorenou mysľou, s novými perspektívami a obohatení o umelecké zážitky. Festival má tradíciu viac ako 20 rokov.

Festival slobody

6. – 17. 11. 2023    

Bratislava, Bratislavský kraj

www.festivalslobody.sk

Medzinárodný multižánrový festival, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku prináša množstvo zaujímavých dokumentárnych a hraných filmov, výstavy, divadelné predstavenia či diskusie. Oceňuje tiež osobnosti, ktoré sa podieľali na boji proti totalite a jeho súčasťou je napríklad aj interaktívny Víkend zatvorených hraníc.

VIVAT VOX ORGANI 2023

18. 11. 2023

Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

www.facebook.com

11. ročník medzinárodného organového festivalu VIVAT VOX ORGANI. Pre milovníkov organovej hudby je pripravený pestrý hudobný program v podaní vynikajúcich organistov zo Slovenska, Francúzska, Nemecka, Španielska, Rakúska a z USA. Festival prebieha na vzácnych historických organoch a vo vzácnych historických priestoroch v Banskej Bystrici, v Španej Doline a v Badíne.

PAN Festival

22. - 25. 11. 2023    

Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj    

www.festivalpan.sk

www.facebook.com/festivalpan

30. ročník najstaršieho festivalu pantomímy na Slovensku. Liptovský Mikuláš sa opäť stane hlavným mestom slovenskej pantomímy.    


City Sounds Festival 2023

24. – 25. 11. 2023

Bratislava, Bratislavský kraj

www.citysounds.sk

Jubilejný ročník dvojdňového festivalu, prebiehajúci na troch separátnych pódiách, počas dvoch dní. Dominantným cieľom festivalu je prepájanie absolútnej svetovej interpretačnej špičky v daných žánroch so slovenskými renomovanými hudobníkmi a to jednak formou hosťovaní v projektoch, ale hlavne zadávaním priamych hudobných objednávok spoločných projektov festivalom. Zároveň si festival kladie za cieľ prezentovať ojedinelé hudobné žánrové fúzie a kolaboráciou špičkových slovenských a svetových umelcov, vytvárať novú kvalitu s puncom originality a realizovať svetové premiéry hudobných projektov.   

Mesiac fotografie

november 2023

Bratislava, Bratislavský kraj

www.mesiacfotografie.sk

Najdlhší domáci a medzinárodne známy festival na Slovensku. Prezentuje projekty reagujúce na aktuálne dianie vo svete, ale svedčiace aj o autonómnych hodnotách fotografickej tvorby, pričom dbá na podnecovanie dialógu rôznych kultúr a uhlov pohľadu na to, čo je kľúčové pre súčasné umenie i spoločnosť. Festivalový program je už tradične rozdelený do blokov, ktoré prinášajú široký výber toho najlepšieho čo fotografia ponúka. Každý tematický blok má svoje osobnosti a zvučné mená, aktuálne pohľady na svet, históriu, inovatívne a inšpirujúce projekty, vychytených umelcov, ktoré lákajú nielen skalných nadšencov fotografického umenia, ale aj širokú verejnosť.