Medzinárodný Festival nového cirkusu Cirkul'art

26. 28. 5. 2023

Stupava, Bratislava, Bratislavský kraj

www.cirkulart.sk

Festival nového cirkusu Cirkul'art je medzinárodnou prehliadkou kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých produkcií so zameraním na súčasné divadlo a moderný cirkus. Je jediným a unikátnym podujatím svojho druhu na Slovensku a jeho cieľom je kvalitný inšpiratívny program z rôznych kútov sveta. Nový cirkus patrí k najmladším žánrom javiskového umenia a stal sa moderným fenoménom reflektujúcim súčasné výrazové prostriedky. Pre nový cirkus je charakteristická naratívna forma rozprávania príbehu prostredníctvom cirkusantských zručností, ktorými vyjadruje metafory, príbehy, témy, divadelné obrazy či dejovú líniu.

Festival kumštu remesla a zábavy

27. 5. 2023

Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj

www.muzeumbs.sk

25. ročník Festivalu kumštu remesla a zábavy sa uskutoční v Banskej Štiavnici v priestoroch Starého zámku. Tento rok sa festival bude niesť v duchu osláv 30. výročia zápisu Banskej Štiavnice a okolia do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Návštevníkov čaká celodenný pestrý program, prehliadka zámku, dobré jedlo, ale tiež veselá i poučná zábava a kvalitná hudba. Na svoje si už tradične prídu milovníci poctivého remesla - obdivovať môžete tradičný um a kumšt keramikárov, košikárov, kováčov a medárov. Detských návštevníkov čaká Princezná Halabala, detský folklórny súbor a tiež Šaško Krak, ktorý vyčaruje deťom úsmev svojimi žonglérskymi a tanečnými kúskami. Popri zábave a smiechu vás určite potešia krásne melódie na flautovom koncerte a spomienky na štiavnického rodáka, slávneho fotografa svetových hviezd Deža Hoffmanna doplnené piesňami od legendárnych The Beatles.