Bratislavské fašiangy

10. 2. 2024
Bratislava – Bratislavský kraj

www.bkis.sk

Fašiangy sú od dávnych vekov v zimnom nečase časom tajomným, kedy v priateľskej atmosfére tajú primrznuté vzťahy a horia srdiečka. Sú časom masiek, zábavy, rozmanitosti a Turoňa.
A tak tomu bude aj v sobotu 10. februára počas Bratislavských fašiangov! Čaká vás hravý denný program pre deti (Staromestský detský fašiangový sprievod, kolotoč, fotokútik, tvorivé dielničky na výrobu masiek  a iné) a Večerná fašiangová diskopárty pre všetkých.