K Stožkám - Muránska planina

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Revúca, Muráň

GPS: N48°44'25'' E20°2'50''

Muráň - Hrdzavá dolina  - Nižná  Kľaková  - Skalná brána   - Stožky-horáreň  - Pätina  - Nad Mišárovou   - Randavica  - Pod Vysokým  - Siváková  - Voniaca   - Tisovec  (10 hod)

Pohorie: Muránska planina (NP Muránska planina)
Región: Gemerský

Východiskový bod: Muráň, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Revúca.
Cieľový bod: Tisovec, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Rimavská Sobota.

Časový rozvrh: Muráň - Hrdzavá dolina 1 1/2 hod. - Nižná  Kľaková 1 1/2 hod. - Skalná brána 1/4 hod.  - Stožky-horáreň 1/2  hod. - Pätina 1/2 hod. - Nad Mišárovou  1/2 hod. - Randavica 1/4 hod. - Pod Vysokým 1/4 hod. - Siváková 1 1/4 hod. - Voniaca  2 hod. - Tisovec 1 1/2 hod.
Mapa: Stolické vrchy - Revúca, mierka 1 : 50 000 (list 135), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Náročná trasa pre svoju dĺžku, prevýšenie a členitosť terénu. Náročné je najmä úvodné dlhé stúpanie z Muráňa hore Hrdzavou dolinou do sedla Nižná Kľaková. 
Prvá časť výletu vedie prekrásnou Hrdzavou dolinou do lúčneho sedla Nižná Kľaková ležiaceho na Rudnej magistrále. Okolo Skalnej brány zostúpime pod nedostupné vápencovo-dolomitové skaly Malej a Veľkej Stožky. Obidva vrchy stojace tesne oproti sebe nad skalnou roklinou potoka Dudlavka sú národnou prírodnou rezerváciou. Spolu s náučným chodníkom obídeme Malú Stožku a vystúpime na Rudnú magistrálu.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama