Jeden Rím tri pohľady

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Zvolen, Zvolen

GPS: N48°34'22'' E19°7'38''

Miesto konania: SNG Zvolenský zámok

Termín konania: 24.11.2016

Pozývame vás na podujatie s názvom Tri pohľady venované mestu Rím s kurátorkou SNG Evou S. Kotlárikovou a asistentkou KEFF UK Vierou Bartkovou, ktoré sa uskutoční 24. 11. 2016 o 19:00 h v SNG Zvolenský zámok.

Ďalšie podujatie pod názvom Tri pohľady bude venované Večnému mestu – Rímu, jeho reflexii v umení a vplyvu na umelcov na území Slovenska v 19. storočí. Eva S. Kotláriková predstaví diela v zbierkach SNG s touto tematikou, vplyv antických ruín a obdobie tzv. Grand Tour umelcov do Talianska, špeciálne do Ríma. Viera Bartková ponúkne pohľad na rímske archívne pramene o uhorských umelcoch 19. storočia a ich pobyte v Ríme. Podujatie uzatvorí prezentácia Talianskeho skicára bratislavského rodáka, maliara Františka von Balassu, ktorý dokumentuje jeho rímsky pobyt. Podujatie Tri pohľady nadväzuje na projekt „Bella Italia“ interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. SNG má vo svojom výstavnom pláne v budúcnosti výstavu pod rovnakým názvom.

Zdroj: SNG Zvolenský zámok