Jarné prebúdzanie – výstava kraslíc

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Lučenec

GPS: N48°19'41'' E19°40'11''

Miesto konania: Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

Termín konania: 18.3.2015 - 12.4.2015

Typ podujatia: Veľká noc, výstava

Jarné prebúdzanie bolo a aj je súčasťou jarného zvykoslovia od Popolcovej stredy po Veľký týždeň – Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok. Práve Veľkonočný pondelok je bez vajíčok – kraslíc, nepredstaviteľný. 

Kraslica ako zvykoslovný predmet symbolizovala veľkonočné obdobie. Vajíčko bolo symbolom slnka, svetla, tepla, zdravia, plodnosti, lásky, znovuzrodenia. Vytváralo u ľudí predstavu o jeho nadprirodzených vlastnostiach a schopnostiach chrániť a zabezpečiť prosperitu v hospodárstve a aj v živote rodiny. Na posilnenie magickej funkcie vajíčka sa začalo ozdobovať. Ochranná moc sa znásobovala farbením.

Dodnes je zachovaných niekoľko techník zdobenia vajíčok. Každá je zaujímavá, niečím výnimočná a aj pozoruhodná. Najväčšou pestrosťou, variabilitou vzorov vynikajú vajíčka zdobené batikovaním. Plastickosť ornamentu je typická pre maľovanie voskom. Bohatá rastlinná ornamentika vyniká pri vyškrabovaní vajíčok. Striedmosť a veľká jednoduchosť vo farebnosti dominuje na leptaných krasliciach. Pôvabné sú oblepované niťou a slamou. Nevšedné a vzácne sú aj sklenené vajíčka. Novodobé techniky – zdobenia semiačkami, perforovanie – madeirová čipka, patchwork, háčkovanie, maľovanie rôznymi spôsobmi – pastelmi, fixkami, …

Na výstave „Jarné prebúdzanie“ sa pokúsime predstaviť všetky tieto techniky zdobenia. Do pozornosti návštevníkov dávame vajíčka z Políchna – zabudnutú ornamentiku jednoduchú, krásnu a tiež zriedkavú tradičnú techniku zdobenia leptaním. Prezentované kraslice sú zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a od súčasných výrobcov kraslíc.

Kurátor výstavy: Mgr. Emília Mázorová

Zdroj: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci