III. Dunajské bienále

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, Hamuliakovo

GPS: N48°2'3'' E17°13'57''

Miesto konania: Bratislava - Čunovo, Danubiana Meulensteen Art Museum

Termín konania: 29.8.2015 - 25.10.2015

Typ podujatia: výstava

Prijmite pozvanie na výstavu III. Dunajské bienále, ktorej vernisáž sa uskutoční 29. augusta 2015 o 16:00 h v Danubiane.

III. DUNAJSKÉ BIENÁLE prezentuje 22 výtvarníkov mladej a strednej generácie pochádzajúcich z desiatich krajín, ktorými preteká rieka Dunaj, t. j. Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina.

V duchu medzinárodných bienále prináša jedinečnú možnosť nadviazania dialógu medzi umeleckými scénami jednotlivých krajín, ako aj konfrontáciu širokého spektra kultúrno-spoločenských javov.

Výstava s podtitulom Ikony súčasnosti; Umenie spektáklu zastrešuje viaceré prelínajúce sa témy, ktorými možno nazerať na rozmanité umelecké formy a postupy zúčastnených výtvarníkov. Predstavuje niektoré z perspektív, ktorými možno reflektovať a vnímať súčasnosť. Dôraz sa však nekladie na sumarizáciu a hodnotenie, ale na dialektickú povahu vecí, teda na vnútorné protirečenie a boj protikladov.

Do popredia sa opätovne dostáva polemika o sprofanovaných hodnotách kapitalizmu, (ne)možnosti umeleckej autonómie, fetišizme objektov, „spoločnosti spektáklu“, ako aj zamyslenie sa nad otázkou – čo a ako sa v súčasnosti stáva ikonou? Ako sa „ikony súčasnosti“ prispôsobujú fungovaniu v spleti obrazov masovej kultúry, povrchného čítania symbolov a spektakulárnej vizuality objektov? Ako sa význam a funkcia tohto konceptu zmenili v súčasnosti, keď náboženstvo v tradičnej forme už nie je základnou hodnotou spoločnosti a nahrádza ho „náboženstvo konzumu“?

Vystavujúce autorky a autori: Erik Binder (SK), Michele Bressan (RO), Nemanja Cvijanović (HR), Michal Černušák (SK), Tanja Deman (HR), Viktor Frešo (SK), Daniil Galkin (UA), Patrícia Jagicza (HU), Paulina Jazvić (HR), Vikenti Komitski (BG), Kristian Kožul (HR-DE), Marek Kvetan (SK), Marcel Mališ (SK), Stano Masár (SK), Ioana Nemes (RO), Pavle Pavlović (HR), Stepan Ryabchenko (UA), Nikita Shalenny (UA), Erik Šille (SK), Maja Vukoje (AT), Clemens Wolf (AT), Vlasta Žáková (SK).

Výstava potrvá do 25. októbra 2015.

Zdroj: Danubiana Meulensteen Art Museum

Web: www.danubiana.sk