Vásárlói Információs Központ Homonna

Helymeghatározás: Prešovský kraj, okres Humenné, Humenné

GPS: N48°55'59'' E21°54'32''

Železničná stanica - Staničná 1
6601 Humenné