Vágbesztercei Honismereti Múzeum

Helymeghatározás: Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, Považská Bystrica

GPS: N49°7'8'' E18°25'55''Szerző: KIC Trenčín

Forrás: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici